AUTEURSRECHTEN

De website – inclusief de teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen ervan – is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Artsen Zonder Grenzen (AZG) of andere, zoals auteursrechten, aanverwante rechten, databankrechten en merkrechten.

Behoudens het voorafgaande en schriftelijke akkoord van AZG is elke – zelfs gedeeltelijke – reproductie, verspreiding, verkoop, distributie, publicatie, aanpassing, vertaling, verwerking of aanwending van deze website verboden.

Deze website werd gerealiseerd door iRaiser.

De werking ervan steunt op Open-Sourcesoftware (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).